DocumentacióEn aquesta secció s’adjuntarà la diferent documentació relacionada amb la Federació, ja sigui la normativa de les competicions, les sol·licituds de llicència, algunes notificacions, etc.


Renovació llicència 2017Les llicències es poden expedir a partir del dia 2 de gener.

Els preus seràn els següents:

  • Llicència categories no professionals: 50 €
  • Llicència UCI PRO TOUR: 490 €
  • Llicència infantil: 25 €

Per tal de tramitar la llicència és necessari adjuntar un certificat mèdic que especifiqui l’activitat a desenvolupar, la sol·licitud degudament omplerta i segellada per un club del país, així com el passaport o el permís de residencia a Andorra.


 

Reglament del règim disciplinari de la FAC 

Obligacions financeres de la FAC 2014